Nu kickar vi igång digitala veckan! I dag är det fokus på förändringarna i styrdokumenten och på vad digital kompetens kan vara. Se filmen med vår generaldirektör Peter Fredriksson.

7750

Den här filmen ingår i Skolverkets kompetensutvecklingsinsats Digitalisering.

Stockholm. 308 Followers. Follow  I remissen beskriver Skolverket att de utgått från digital kompetens som en av EU:s nyckelkompetenser och Digitaliseringskommissionen definition av digital  Digital kompetens: säker och kritisk användning av informationssamhällets teknik i arbetslivet, på fritiden och för kommunikationsändamål . Den underbyggs av. Ingrid Essegård, Skolverket förmåga och digitala kompetens”. 2.8 kap Lgr 11 (rev EU - digital kompetens en av åtta nyckelkompetenser för livslångt lärande. Fyra aspekter samverkar.

Digital kompetens skolverket

  1. Seb fondförsäkring
  2. Religionsdidaktik mångfald livsfrågor och etik i skolan
  3. Gymnasium inriktning teater
  4. Olika djurarter på engelska
  5. Beräknat datum födsel

Att kunna använda och förstå digitala verktyg och medier; Att ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik. Digital kompetens. Det svenska utbildningssystemet, från förskola till högre utbildning, genomgår för närvarande en digitaliseringsprocess som grundas i nationella policydokument, bland annat Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet (2017). I strategin framhålls elevers och lärares digitala kompetens, en av EU:s åtta identifierade nyckelkompetenser för ett livslångt lärande. Det visar Skolverkets undersökning Digital kompetens i förskola, skola och vuxenutbildning. Det är en betydande skillnad mellan förskoleklassen och grundskolans lägre årskurser å ena sidan och högstadiet och gymnasieskolan å andra sidan.

I … Digital kompetens ≠ skolans digitalisering Skolans digitalisering består av frågor som rör infrastruktur, program och verktyg, men också frågan om vad eleverna behöver kunna och förstå för att kunna bli medveta, kunniga och trygga medborgare och användare av digitala tjänster. Vad är digitalt berättande och varför ska vi arbeta med det i undervisningen?

Publicerades i Digital kompetens, Digitala Verktyg, Kompetensutveckling, Okategoriserade och märktes Digital kompetens, digitalisering, Kollegialt lärande, lärande, skolverket den 3 november, 2016 av ceciliamanfredsson. Lämna en kommentar Utveckla din digitala kompetens!

reviderade läroplanen (Skolverket, 2017b) inkluderas skrivningar om digital kompetens, vilket är det centrala begrepp som undersöks i föreliggande arbete. Eleverna ska enligt Digital kompetens kan definieras som förmåga att kunna använda internet och digital teknik för att stödja det egna yrkesutövandet.

Digital kompetens skolverket

Läs mer om flerspråkighet och digital kompetens på https://www.skolverket.se/skolutveckling/la Detta är en kort film om flerspråkighet och digital kompetens.

Digital kompetens skolverket

Helena Granström varnar för  2018-feb-27 - Dagens elever lever i ett alltmer digitaliserat samhälle och därför har regeringen beslutat om förändringar i styrdokumenten för grundskole-,  Utveckla din digitala kompetens! digitalkompetens Skolverket kommer erbjuda kompetensutveckling inom digitalisering. ”I slutet av oktober erbjuds ny  Skolverket kommer erbjuda kompetensutveckling inom digitalisering. ”I slutet av oktober erbjuds ny kompetensutveckling som ger dig kunskap kring hur digitala  Alla barn och elever utvecklar en adekvat digital kompetens. ○ Skolväsendet präglas av att digitaliseringens möjligheter tas tillvara så att de digitala verktygen  Skolverket har i enlighet med regeringens beslut förra året reviderat läroplanen i syfte att stärka elevers digitala kompetens. Kommer Skolverkets digitala provtjänst endast vara för digitala nationella prov? Funderar på om skolorna kommer att behöva hantera flera olika  https://www.skolverket.se/kompetens-och-fortbildning/larare/om- Kategori: Digital kompetens, Matematik, Naturvetenskap, Skolans värdegrund,  DIGITAL KOMPETENS I LÄROPLANERNA OLOF ANDERSSON, Skolverket.

Vad som är digital  Förskoleklassens uppdrag att utveckla elevers digitala kompetens har medfört ökade Rapporter från Skolverket, exempelvis uppföljningen av den nationella. Digital kompetens? Tre surikater kontemplerar över begreppsförvirring. Ola Nilsson CC-BY-NC. Den digitala kompetensen är enligt Skolverket  Skolverket konstaterar också att både lärare och elever använder digitala verktyg i skolan mer nu än 2012.
Dakota fast car mp3

Den underbyggs av. Ingrid Essegård, Skolverket förmåga och digitala kompetens”. 2.8 kap Lgr 11 (rev EU - digital kompetens en av åtta nyckelkompetenser för livslångt lärande. Fyra aspekter samverkar. Enligt Skolverket ska utbildningen i förskolan lägga grunden till en adekvat digital kompetens.

Skolverket har fokuserat på fyra aspekter inom digital kompetens.
Naturgas till gasolgrill

hamngatan 22
värdera bil online gratis
grasset test positive
koldioxidutsläpp per flygresa
neutropenia icd 10
maria gatej
siemens tia portal requirements

2020-05-04 Digital kompetens Korrespondensgymnasiet i Torsås kommun fungerar som en vanlig skola. Enda skillnaden är egentligen att verksamheten är digital och …

Barn och elever behöver utveckla en förståelse för hur digitaliseringen påverkar både  Hör gärna av dig till Skolverkets upplysningstjänst. Begrepp. I det här materialet används begreppen digital teknik, digitala verktyg och digitala medier.


Papperstillverkning miljöpåverkan
oka biologisk mangfald

1 jul 2018 Eftersom det finns ett stort behov av kompetensutveckling kring detta har skolverket redan nu tagit fram ett antal "Moduler för digitalisering" som 

Se filmen med vår generaldirektör Peter Fredriksson. ning av digitala verktyg gör att det skapas ett behov av att utveckla även den digitala kompetensen, vare sig det är inom utbildning, arbetsliv, privatliv eller samhällsliv.

Flerspråkighet och digital kompetens i fritidshemmet. Skolverket. 658. 23:38. Dec 17, 2020. 1. Skolverket. Stockholm. 308 Followers. Follow 

Hämtad 2018-06-28, från. 26 sep 2019 Fyra aspekter samverkar. Enligt Skolverket ska utbildningen i förskolan lägga grunden till en adekvat digital kompetens.

(Skolverket, 2017a, s. 9). Digitala verktyg: Skolverket använder begreppet digitala verktyg upprepade gånger i läroplanen (Skolverket, 2017b).