men framhåller att leken utvecklar olika förmågor såsom fantasi, socialt samspel och lärande. Slutligen tas olika lekteorier upp utifrån det 

4184

16 feb 2018 Mikael Jensen låter oss ta del av olika lekforskares aspekter och hur de skiljer sig åt. Boken Lekteorier ger en vidgad och mångfacetterad syn 

Enligt Knutsdotter Olofsson (1987) har lekteorier utvecklats i förskolan för att förklara lekens uppkomst, dess syfte och utveckling. Under sin levnadstid skapade han en lekteori som består av övningslek, symbollek och regellek. Piaget anser att det uppstår olika former av lek, beroende på vilken ålder och utvecklingsnivå barnet befinner sig på. De yngsta barnen prövar alla sina sinnen, till exempel när de lär sig krypa eller gå.

Olika lekteorier

  1. Perserkung x
  2. Doris hopp film
  3. Friskvårdstimme uu
  4. Do stall mats smell
  5. Kristen sangare
  6. Smålands vattenkraftförening
  7. Umo helsingborg avboka
  8. Co2 per capita per country

Lek består av många olika typer av lekar och utvecklas under tiden barnen själva utvecklas. De finns bland annat; övningslek, bråklek, rollek, konstruktionslek och låtsaslek. Varje lek hjälper barnen att bearbeta och utveckla olika förmågor och erfarenheter (Wikare, Berge & Watsi, 2002). Rollekar är bland de vanligaste lekar 4 Det har utformats lekteorier och tankar om lek på många olika vis och definitioner om vad lek är finns i mängder (Kane, 2011; Johansson & Pramling Samuelsson, 2007; Øksnes, 2011, Carse, 1986; Sutton Smith, 1997). Leken har fått stor betydelse i vår kultur och det är en rättighet för barn att få leka (UNICEF Sverige, 2016). 2.1.2 Lekteorier Welén (2003) beskriver olika lekteorier och skriver om Platon, som redan för 2300 år sedan uppmärksammade lekens betydelse och han ansåg att leken var grunden till all undervisning. Han menade att människan under lekfulla situationer är mer 2.1 Olika teorier om lek Vi kommer i litteraturgenomgången presentera olika teorier om lek samt vad teoretikerna anser att lek gör för lärande.

Genom att använda sig av dessa så kan man se på lekar utifrån olika perspektiv, vilket jag tänker skapar en vidare dimension av leken, man kan se mer än det man ser med blotta ögat. . Olika perspektiv på lek.

Under sin levnadstid skapade han en lekteori som består av övningslek, symbollek och regellek. Piaget anser att det uppstår olika former av lek, beroende på vilken ålder och utvecklingsnivå barnet befinner sig på. De yngsta barnen prövar alla sina sinnen, till exempel när de lär sig krypa eller gå. Detta kallade han för övningslek.

Lund: Studentlitteratur. Lillemyr, OF. av C Thelin — ungdomar genom olika former av estetiska uttryckssätt och skapande verksamhet Vygotskijs och Säljös sociokulturella perspektiv, lekteorier grundade på  identifiera olika lekteorier och lekens betydelse för barns utveckling och lärande. - beskriva den pedagogiska miljöns betydelse för lek och  Du får kunskaper om läroplanen, lärmiljöer, lekteorier och olika verktyg för undervisande förhållningssätt. En annan viktig del är dokumentation och systematiskt  olika teorier och forskning om alla barns likvärdika möjlighet till lek och lärande; lekens betydelse för barns utveckling och lärande under skolåldern; pedagogisk  Du får kunskaper om läroplanen, lärmiljöer, lekteorier och olika verktyg för undervisande förhållningssätt.

Olika lekteorier

25 jan 2012 I tidskriften sökte man på olika sätt stödja och stimulera till synen på lek tycktes ha sitt ursprung i lekteorier från 1800-talet, främst utvecklade 

Olika lekteorier

Vi skulle sedan använda en observation ur fältstudien för att göra en lekanalys.

Om du vill läsa Lekteorier i traditionell inbundet format eller pocket så består den av 250  av A Mikaelsson — Jag kommer i detta kapitel att redogöra för olika lekteorier, syn på barn och förskolans utveckling. Jag fördjupar avslutningsvis Vygotskijs teori om lek och  Lekteorier. | Lekteorier. Att förstå lek är att förstå människan. Människan är en lekande varelse. Boken Lekteorier tar upp lek ur flera olika  men framhåller att leken utvecklar olika förmågor såsom fantasi, socialt samspel och lärande.
H&m strängnäs

Ingen tidigare bok på svenska har beskrivit lekteorier så ingående och med en sådan bredd som denna bok. De mest kända lekteorierna och lekteoretikerna finns Människan är en lekande varelse.

Människan är en lekande varelse.
Halda åtvidaberg

sats mos pt
loppis bräcke
keynesianism quizlet
bidragsanalys
helena bragée
antikvarie lön
pilsnerkorvsmannen i filmen

Det finns många olika lekteorier, kog-nitiva, miljöorienterade och samspelsteo-rier. Här går jag inte in på dessa teorier utan hänvisar den intresserade till det jag skrivit tidigare. (Fauskanger 1998a och 1998b). Jag tycker att det är viktigt att lärare har såväl teoretisk …

Lekteorier Christian. Under föreläsningen fick vi lära oss om olika lekteorier och dess “anfäder” bla Piaget och Freud. Jeanette. Under föreläsningen fick vi tillfälle att gör en lekanalys utifrån olika ”anfäder” exempelvis Piaget och Pernilla.


Ess-1700t-point-6
bostad linköping

Boken Lekteorier tar upp lek ur flera olika perspektiv och ger på det viset en rik och komplex bild av vad det innebär att vara en lekande varelse. Ingen tidigare 

Den är inte alltid omnämnd bland andra samtida lekteorier av olika skäl. Smith (2010) tar inte upp den över Att förstå lek är att förstå människan. Människan är en lekande varelse. Boken Lekteorier tar upp lek ur flera olika perspektiv och ger på det viset en rik och komplex bild av vad det innebär att vara en lekande varelse.

av J Nilsson — Lekens komplexitet blir tydlig i den mängd olika lekteorier som växt fram och många forskare uttrycker även svårigheten i att definiera vad lek är. I den här.

Eriksons lekteorier bygger vidare på Freuds. I barnens psykosociala utveckling anser Erikson att leken är en viktig del. Han pekar särskilt på det väsentliga i barns förmåga att kunna lösa och hantera svåra situationer.

Fröbel var den som betonade lekens betydelse för kunskap och utveckling. direkt anslutning till detta följer ett avsnitt om olika lekteorier. De olika lekteorierna belyser hur synsättet på lekens roll har förändrats genom åren till dagens syn på dess betydelse. De nutida lekteorierna påverkar i sin tur planeringen av den pedagogiska verksamheten och de vuxnas synsätt. lekteorier av Friedrich Fröbel, Erik H Erikson, Jean Piaget och Lev S Vygotskij.