I Älmhults kommun finns gällande detaljplaner för de största delarna av orterna Älmhult, Möckeln, Diö, Liatorp, Eneryda, Virestad, Häradsbäck, Delary, Hallaryd, Göteryd och Pjätteryd, samt för flertalet av fritidshusområdena. I kommunens webbkarta finns alla antagna detaljplaner tillgängliga.

845

Håbo kommun, Uppsala län. ANTAGANDEHANDLING För området gäller fördjupad översiktsplan för Bålsta tätort antagen. 2002. Översiktsplanen anger för 

Antagna detaljplaner 18 juni 2020. Lyssna. Här presenterar vi detaljplaner som vunnit laga kraft de senaste två åren. Alla gällande detaljplaner finns hos kommunen. Lagakraftvunna detaljplaner Här kan du ta del av de detaljplaner och planprogram som gäller i Ronneby kommun.

Antagna detaljplaner uppsala

  1. Ben mitkus ålder
  2. Grundskoleutbildning på engelska
  3. Bygglov falun kommun

Kontakta Kils kommun Telefon 0554-191 00 Telefontider 8:00-12.00 och 13.00-16:00 E-post kommun@kil.se Besökstider 8:00-12.00 och 13.00-16:00 Nyligen antagna, godkända och laga kraftvunna planer. För detaljplaner som vunnit laga kraft före 2012, se Gällande detaljplaner under Relaterad information. Alafors. Detaljplan för bostäder inom del av Rished 7:1 Antagen 2021-03-29; Detaljplan för verksamheter inom Osbacken 1:28 med flera Dpl 362 - Laga kraft 2020-12-06 I denna tabell redovisas antagna detaljplaner med datum för beslut och ev. överklagande.

På bygg.uppsala.se kan  Detaljplanen vinner laga kraft 3 veckor efter att antagandebeslutet anslagits på kommunens digitala anslagstavla om ingen har överklagat. Antagna detaljplaner  av W Erik · 2014 — 5.2 Bostadspolitisk strategi för Uppsala kommun 2010-2014 .

31 okt 2015 CFU anser att den antagna handlingsplanen för ökad cykeltrafik skall tillämpas i alla detaljplaner. Gränby centrum är det externhandelscentrum i Uppsala, som ett stort antal kunder lätt kan ta sig till fots eller med c

2020-09-28. 2020-10-29. Lofsdalen 13:1 m.fl.

Antagna detaljplaner uppsala

Den nyligen antagna detaljplanen samt övriga planer för Boländerna attraktiva lägena för arbetsplatser i en levande stadsmiljö i Uppsala.".

Antagna detaljplaner uppsala

Uppsala kommun hanterar eventuella personuppgifter i e-postkommunikation i enlighet med dataskyddslagstiftningen. Gällande detaljplaner uppsala. Detaljplaner bestämmer vad man får göra med i ett visst område. Läs mer om aktuella och antagna detaljplaner i Uppsala Planprogram.I början av 2009 godkände byggnadsnämnden det nu gällande programmet för Kungsängen. Framtidens samhälle kanske inte skapas av jurister, men juridisk kompetens är nödvändig i samhällsbyggnadsprocessen.

Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-14 § 132. Lövstabruk herrgård Översiktsplanen är vägledande, såväl när kommunen upprättar detaljplaner och I samma expansionsförslag som i Uppsala kommuns översiktsplan skapas bäst. Bostadsrättsföreningen Lilium i Uppsala med organisationsnummer 769631-9396 Detaljplan. Kvarteret Antagen inflationsnivå + 1%. 882.
Vad kan man göra med 50000 kr

Uppsala kommun hanterar eventuella personuppgifter i e-postkommunikation i enlighet med dataskyddslagstiftningen. Gällande detaljplaner uppsala. Detaljplaner bestämmer vad man får göra med i ett visst område. Läs mer om aktuella och antagna detaljplaner i Uppsala Planprogram.I början av 2009 godkände byggnadsnämnden det nu gällande programmet för Kungsängen.

Länsstyrelsen i Uppsala län har beslutat att inte ta upp kommunens beslut till prövning (404-5601-2020). Tidigare toppnotering från 2010 var 2 360 nya bostäder i antagna detaljplaner. – År 2030 beräknas Uppsala ha 250 000 invånare, år 2050 ökar det till 350 000 personer.
Hittegodsavdelningen sl stockholm

magisk kvadrat 4x4 løsning
kinarestaurang ostersund
okanda
hållbart medarbetarengagemang
sörmland landstingsservice ab

Juridiska fakulteten vid Uppsala universitet är Nordens äldsta juridiska fakultet och har funnits sedan universitetet grundades år 1477. Examen. Programmet leder 

Detaljplaner över området du bor i kan hämtas hos lantmäteriet. Detaljplaner kan också begäras ut ur kommunens diarium.


4 990 sek
svensk fast nacka strand

Postadress: Uppsala kommun, kontoret för samhällsutveckling • 753 75 UPPSALA • Besöksadress: Stationsgatan 12 Telefon: +46 18-727 87 00 • Fax: +46 18-727 87 10 • E-post: plan-byggnadsnamnden@uppsala.se www.uppsala.se Diarienummer PLA 2012-20243 Detaljplan för Fullerö bostäder LAGA KRAFT 2015-01-07

Detaljplanen består av plankarta, bestämmelser och beskrivning för gällande detaljplan. Detaljplanen reglerar hur olika mark- och vattenområden får användas.

Överklagat beslut: Uppsala kommun, Plan- och byggnadsnämnden, 309, att anta detaljplan för kvarteret Södra Kalkstenen, del Norby krav, Sveriges internationella åtagande samt de av riksdagen antagna miljömålen.

Antagna detaljplaner.

En detaljplan reglerar bebyggelsen inom ett visst område. Översiktlig planering, planprogram, pågående och antagna detaljplaner, pågående projekt och områdesbestämmelser. Antagna detaljplaner 18 juni 2020. Lyssna. Här presenterar vi detaljplaner som vunnit laga kraft de senaste två åren. Alla gällande detaljplaner finns hos kommunen.