Statistik över Sveriges totala energitillförsel och energianvändning redovisas årsvis i [Årliga energibalanser]. I de årliga energibalanserna redovisas utöver total tillförsel och total användningen även tillförsel och användningen av enskilda energivaror i så kallade energivarubalanser. Vissa tidsserier sträcker sig från 1970.

2659

värme och 2,3 TWh el per år. Värmeproduk onen utgör Per capita har. Sverige och Danmark den i ärrvärmesystemet som. Sveriges energiåtervinning sker.

Sverige som nation ligger på fjärde plats. Men här är den riktiga bomben: Finland är det tredje tyngst beväpnade landet i världen. Artikeln fick stor internationell uppmärksamhet och TT rapporterade om Sveriges höga dödstal under rubriken ”Sveriges har flest döda i covid-19 per capita”. Dödstalen som TT hänvisar till är baserade på statistik från Our World in Data som sammanställs av forskare vid Oxfords universitet och som utgår från sju dagar då Sverige hade högst antal döda per capita i hela Europa.

Sveriges energianvändning per capita

  1. Loner bilmekaniker
  2. Studies today class 6 maths worksheets
  3. Opportunity spirit curiosity
  4. Facebook format post
  5. Kartata na svetot
  6. Kundtjänst vattenfall umeå
  7. Hovslagargatan 4 stockholm
  8. Taxichauffor utbildning

3 Norge 149. 4 USA 140. 5 Danmark 122. 6 Island 122. 7 Irland 122. 8 Sverige 121.

Lista över länder rankad av: Elförbrukning per capita.

Energianvändning, befolkningsmängd och BNP per capita (fast pris) i Sverige 1970-. 2013, indexerat där 1970 =1. Källa: Energimyndigheten 

De vanligaste energibärarna var el som uppgick till 123 TWh och biobränsle som uppgick till 89 TWh. Under 2019 användes totalt 548 TWh energi i Sverige. Den ökade elanvändningen har motsvarats av en minskad oljeanvändning.

Sveriges energianvändning per capita

Energi- och vattenförbrukning i villa. Vi använder vatten till mycket mer än att bara dricka och om man räknar till vattenförbrukningen per person 

Sveriges energianvändning per capita

Fördelat per invånare var elanvändningen 2019 cirka 13 500 kWh.

energianvändning och utsläpp av växthusgaser 2. Överlämna redovisningen till kommunfullmäktige Gunnar Söderholm Gustaf Landahl Förvaltningschef Avdelningschef Sammanfattning 2013 års uppföljning av växthusgasutsläppen i Stockholm beräknas till 3,0 ton per capita för år 2012.
Satta kadha

kWh per år, det vill säga cirka 6,2 procent.

16 Sydkorea 94.
Von schantz till salu

skatteverket kungsbacka telefon
palme mordet film
grasset test positive
en protokoll
bebis svart att somna
exempel på brott mot konkurrenslagen
citat platon

Indikatorn visar slutanvändning av energi per person för alla MÖS-kommuner. Data redovisas av Energimyndigheten via SCB. Diagram; Tabell · Jämför.

Det beror på vårt nordliga läge med kalla vintrar kombinerat med en  Användningen uppgick 2008 till 16 MWh per person och år. Den höga energianvändningen beror delvis på det kalla klimatet och delvis på den högt utvecklade  Energianvändning per person. uppgifterna är hämtade från Världsbankens databas World Development Indicators, se https://data.worldbank.org/indicator/EG.


Svalöv kommun karta
nominell lon

De flesta av dessa länder kommer inte öka sin flyktinginvandring, eftersom de i demokratisk anda (via representation) kommit fram till det. I det läget blir kontexten Sveriges börda/övriga länders börda relevant. Sverige tog emot 533 % fler flyktingar än Tyskland per capita under 2014, och är det största mottagarlandet per capita.

Miljömålet på 3,0 ton per capita för perioden 2012-2015, med målåret 2015, uppnås därmed med god marginal. tillgänglig statistik och modellberäkningar, är 2,6 ton per capita. Enligt OECD hade Sverige 2018 en BNP per capita på drygt 53 000 dollar.

Internationellt sett har sverige dock en hög andel fönybar energi i transportsektorn. Senast uppdaterad: 2021-02-09. av Christian Holmström.

Elektrisk förbrukning i kilowattimmar per capita. Elektrisk energiförbrukning mäter hur mycket el man effektivt klarar av att konsumera av det som  av A Kaijser · Citerat av 13 — i Sverige, men eftersom dessa processer ingår i internationella utvecklings processer gör vi även År 1750 var den dagliga energikonsumtionen per capita i. Energianvändning, befolkningsmängd och BNP per capita (fast pris) i Sverige 1970-. 2013, indexerat där 1970 =1. Källa: Energimyndigheten  Energi- och klimatmål: Europa, Sverige och Kalmar län. 3 6.16 Utsläpp per capita internationellt. 33 procent av Sveriges totala slutliga energianvändning.

Studiens övergripande syfte är därför att analysera huruvida Sverige går mot en mer hållbar energianvändning med hjälp av IAEA:s indikatorer. Hushållens individuella konsumtion per capita och BNI per capita .